MENU GŁÓWNE

Aktualności

Bal

Bal myśliwski.
Zarząd Koła Łowieckiego “Śniardwy” w Mikołajkach informuje iż w dniu 3 lutego 2018 roku o godzinie 19’00 w Mikołajki Resort Hotel & SPA w Jorze Wielkiej (strona hotelu), zostanie zorganizowany bal myśliwski.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zapisy będą prowadzone do 15 stycznia na zasadzie:jedna para Myśliwska + 1 para zaproszona. Po tym terminie zapisywani będą wszyscy chętni oczywiście w miarę wolnych miejsc. Zapisy prowadzą koledzy Kazimierz Korwek (w sklepie) oraz Hubert Donderowicz- osobiście
Cena za parę myśliwską wynosi 240 zł a za parę zaproszoną 260 zł. Pary które chcą po imprezie pozostać w hotelu mogą w cenie 150 zł wynająć pokój dwuosobowy ze śniadaniem. Więcej szczegółowych informacji u kolegów prowadzących zapisy.

 

Portfel

 

SKŁADKA PZŁ 2018

Zarząd Okręgowy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 r. wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi odpowiednio:

  - składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 357 zł

  - składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 197 zł 

Jednocześnie skarbnik koła zwraca uwagę, aby każdy z członków do końca grudnia zapewnił odpowiednią ilość środków na "koncie" w kole.

Stan finansów można sprawdzić u kolegi skarbnika. 

Ksika ewid

Wypisy na polowanie indywidualne.

 

Jesteśmy w okresie najintensywniejszych polowań na większość gatunków zwierząt łownych. Wielu Kolegów poluje aktywnie na jelenie, dziki, sarny oraz pozostałe gatunki. Aby polować zgodnie z regułami należy przestrzegać przepisów i  zasad zapisanych w Ustawie Prawo Łowieckie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz.

 

Dla przypomnienia kilka zasad:

 

Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 h przed rozpoczęciem polowania. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni albo osoby upoważnione przez dzierżawcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Myśliwi wpisujący kolegów potwierdzają ten fakt swoim podpisem.

  • Każde polowanie nocne bez wpisu o jego zakończeniu uważa się za zakończone do godziny 9 rano dnia następnego.
  • Każde rozpoczęte polowanie przez myśliwego który "zjeżdża" z łowiska, powinno być niezwłocznie odnotowane w zeszycie jako zakończone. Ponowny wyjazd (np. poranny) jest rozpoczęciem nowego polowania.
  • - W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie bez zgody myśliwego wykonującego polowanie, polować inny myśliwy.
  • - Po zakończeniu polowania należy niezwłocznie odnotować w książce ewidencji ilość wszystkich oddanych strzałów oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny, także w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Nie dokonanie wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego zagrożone jest karą grzywny.

 - Sytuacje w których myśliwy wypisuje inne godziny pobytu niż stan faktyczny lub wypisuje innego myśliwego bez jego wiedzy i zgody, mogą zostać uznane za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Może to nieść za sobą konsekwencje prawne. Nie wskazane jest również zapisywanie się na zasadzie "może pojadę" Wypis powinien być przemyślany, a częsta absencja może być upomniana przez łowczych lub zarząd. Całkowicie niedopuszczalne jest tak zwane "blokowanie łowiska"

 

Polowanie indywidualne i zbiorowe wykonywane przez nas w naszych obwodach i łowiskach powinno nieść ze sobą przyjemność ze spotkań i obcowania z przyrodą. Powinniśmy zapobiegać wspólnie powstawaniu szkód łowieckich oraz tworzyć pozytywną, przyjazną i koleżeńską atmosferę. Nie może być areną do osobistych rozgrywek, uprzedzeń I niechęci. Wszelkie tego typu zachowania są naganne i powinny być eliminowane.

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zajrzenia w najnowszy "Regulamin Polowań" celem przypomnienia zawartych w nim uregulowań.

 

Darz Bór

alarm asf

Wirus ASF

Decyzją UE została poszerzona strefa IB – ochronna (żółta) o cały powiat piski. W związku z tym zaleca się wstrzymanie odstrzału dzików w  łowiskach leżących na gruntach tego powiatu. Tusze dzików  odstrzelonych  w tych rejonach powinny być przetrzymywane  do czasu zbadania na obecność wirusa, w specjalnie wyznaczonych chłodniach. Do dnia dzisiejszego nie wyznaczono lokalizacji tychże chłodni. Obowiązuje całkowity zakaz przywożenia i przetrzymywania tusz dzików pochodzących z "zapowietrzonego" rejonu w chłodni, którą obecnie wykorzystujemy.

Do rejonów o których mowa należą grunty położone na terenach wsi: Suchy Róg, Chmielewo, Dziubiele, Nowa Wieś, Dąbrówka, Osiki. Są to całe łowiska : 16, 17 ,18 oraz części łowisk 1, 3, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 24 obwodu 166.

Więcej informacji można uzyskać u łowczego i podłowczego osobiście lub telefonicznie. O wszystkich ewentualnych zmianach Łowczy będzie informował na bieżąco.

Darz Bór

 probki krwi

Próbki krwi

Łowczy Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach informuje kolegów iż w związku z zagrożeniem wirusem ASF,  powiatowy  lekarz weterynarii nakazał zbieranie prób krwi z pozyskanych dzików. Próbki można zbierać do małych naczyń w niewielkiej ilości we własnym zakresie, lub do specjalnych fiolek które można otrzymać od łowczego lub od kolegi Tadeusza Stypułkowskiego. Próbę z krótką Informacją zawierającą datę pozyskania, rejon pozyskania oraz płeć dzika, należy dostarczyć bezpośrednio do lecznicy (sklepu) lekarza weterynarii Janusza  Kapryana.  Można również przekazać łowczemu, podłowczemu lub kol. Tadeuszowi Stypułkowskiemu. Sprawę należy potraktować bardzo poważnie ze względu na ewentualne szybkie wykrycie choroby.

symbol mapy 

Mapy łowisk

 

W związku z prośbą kolegów o zamieszczenie na stronie internetowej Koła map z podziałem na łowiska, chcielibyśmy poinformować że prośba została spełniona. Na górnej listwie ukazała się pozycja MAPY ŁOWISK. Po otwarciu mapy można powiększać, oraz wydrukować lub zapisać na swój dysk.

 

Składka członkowska PZŁ

2017

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem  357zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem  197zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie par.108 pkt. 10 młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                      Mirosław Wróblewski