MENU GŁÓWNE

Aktualności

alarm asf

Wirus ASF

Decyzją UE została poszerzona strefa IB – ochronna (żółta) o cały powiat piski. W związku z tym zaleca się wstrzymanie odstrzału dzików w  łowiskach leżących na gruntach tego powiatu. Tusze dzików  odstrzelonych  w tych rejonach powinny być przetrzymywane  do czasu zbadania na obecność wirusa, w specjalnie wyznaczonych chłodniach. Do dnia dzisiejszego nie wyznaczono lokalizacji tychże chłodni. Obowiązuje całkowity zakaz przywożenia i przetrzymywania tusz dzików pochodzących z "zapowietrzonego" rejonu w chłodni, którą obecnie wykorzystujemy.

Do rejonów o których mowa należą grunty położone na terenach wsi: Suchy Róg, Chmielewo, Dziubiele, Nowa Wieś, Dąbrówka, Osiki. Są to całe łowiska : 16, 17 ,18 oraz części łowisk 1, 3, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 24 obwodu 166.

Więcej informacji można uzyskać u łowczego i podłowczego osobiście lub telefonicznie. O wszystkich ewentualnych zmianach Łowczy będzie informował na bieżąco.

Darz Bór

 probki krwi

Próbki krwi

Łowczy Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach informuje kolegów iż w związku z zagrożeniem wirusem ASF,  powiatowy  lekarz weterynarii nakazał zbieranie prób krwi z pozyskanych dzików. Próbki można zbierać do małych naczyń w niewielkiej ilości we własnym zakresie, lub do specjalnych fiolek które można otrzymać od łowczego lub od kolegi Tadeusza Stypułkowskiego. Próbę z krótką Informacją zawierającą datę pozyskania, rejon pozyskania oraz płeć dzika, należy dostarczyć bezpośrednio do lecznicy (sklepu) lekarza weterynarii Janusza  Kapryana.  Można również przekazać łowczemu, podłowczemu lub kol. Tadeuszowi Stypułkowskiemu. Sprawę należy potraktować bardzo poważnie ze względu na ewentualne szybkie wykrycie choroby.

symbol mapy 

Mapy łowisk

 

W związku z prośbą kolegów o zamieszczenie na stronie internetowej Koła map z podziałem na łowiska, chcielibyśmy poinformować że prośba została spełniona. Na górnej listwie ukazała się pozycja MAPY ŁOWISK. Po otwarciu mapy można powiększać, oraz wydrukować lub zapisać na swój dysk.

 

Składka członkowska PZŁ

2017

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem  357zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem  197zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie par.108 pkt. 10 młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

paragraf

Pismo w sprawie usuwania produktów ubocznych (patrochów)

 

Pismo z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

Ministerstwo Środowiska

 

Podsekretarz  Stanu

 

Główny Konserwator Przyrody

 

Piotr Otawski

 

Z treści pisma wynika , że nie istnieje konieczność przekazywania wnętrzności zwierzyny do utylizacji. Myśliwy zobowiązany jest do zabrania pozyskanej tuszy dzika wraz z mięśniem oddechowym – przeponą, którego próbka wykorzystywana jest do badania na obecność włośnia. W związku z powyższym na obszarach nie objętych żadnymi restrykcjami dotyczącymi zagrożenia epizootycznego, obowiązek usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – patrochów, które jako materia organiczna stanowią istotne ogniwo łańcucha pokarmowego, jest bezzasadny.

W związku z powyższym pismem i treścią w nim zawartą wynika że patrochy możemy zostawić  w miejscu pozyskania zwierzyny, jednak proszę mieć na uwadze względy estetyczne .

 
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                      Mirosław Wróblewski